forex trading logo

Szukaj

Godło

 

Dziennik Elektroniczny

LOGOWANIE

Rekrutacja - informacje

Galeria zdjęć (2)

 

Galeria zdjęć

BIP

 

bip

Obecnie na Stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

stat4u

Bezpieczne wakacje

Programujemy!

Samorząd uczniowski

W SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO WCHODZĄ:

przewodniczacy- Karolina Grunau

z-ca przew. - Karolina Wojniak

sekretarz –Karol OstrowskiOpiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015 jest Pani mgr Ewa Bakalarz.

 

 

 

 

 

Cele działania, plan pracy  Samorządu Uczniowskiego

CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Ukszta
łtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
3. Kszta
łtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
4. Uczenie si
ę samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
5. Ukszta
łtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
6. Kszta
łtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
7. Ukszta
łtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
8. Rozwijanie poczucia przynale
żności do społeczności szkolnej.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wrzesień/październik
-
Ustalenie planu działań na cały rok.
-Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami na godzinach wychowawczych.
- Organizacja kampanii wyborczej „I Ty możesz zostać członkiem Samorządu Uczniowskiego”.
- Pomoc w organizacji akcji „Sprzątanie Świata”.
- Pomoc w organizacji obchodów· „Dnia Chłopaka”.
-Udział w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.

Listopad
-Organizacja dyskoteki   andrzejkowej.
Grudzień
- Pomoc w organizacji akcji „Mikołajkowe szaleństwo czapkowe” – wspólne zdjęcie wszystkich uczniów szkoły w czapeczkach Mikołaja.                                                                 - Pomoc w organizacji akcji Fanty na wesoło
- Konkurs na najciekawszą  choinkę.
Styczeń
-
Pomoc w· organizacji zabawy karnawałowej.
Luty
-Zorganizowanie poczty· walentynkowej.
Marzec
-Pomoc w organizacji obchodów Dnia Kobiet –· przygotowanie życzeń.
-Pomoc w organizacji przebiegu Pierwszego Dnia· Wiosny.
Kwiecień
-Pomoc· w organizacji akcji sprzątania terenu szkoły „Wiosna
czysta i radosna”.
-Święto Szkoły
Maj
- Pomoc w organizacji
- Pomoc w· organizacji „Dnia Dobrych Uczynków”
Czerwiec
-Udział w przygotowaniach· Dnia Dziecka.
-Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.·
Pożegnanie· klasy VI.


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.